Przebieg treningu

Sesja EEG Biofeedback trwa ok 1h, w tym sam trening ok. 45min. resztę zajmuje przygotowanie do treningu.

 

Osoba trenująca ma podłączone do powierzchni głowy (za pomocą pasty klejąco-przewodzącej) jedną lub więcej elektrod (0,5cm średnicy), które przekazują sygnały z mózgu do monitora terapeuty. Dwie następne elektrody, są przypięte do uszu pacjenta.

Na swoim monitorze trenujący widzi te sygnały w postaci wideogry. Stara się spełnić założenia gry wyłącznie poprzez „własne myśli”, bez użycia klawiatury czy myszki.

<zdjęcie z zza pleców>

Przez cały czas otrzymuje informację zwrotną o stanie – gra się udaje, otrzymuje punkty kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Kiedy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym – nie dostaje punktów, gra się nie udaje.

W ten sposób trenujący wie, kiedy jest dobrze skoncentrowany a kiedy nie.

Trening wraz z przygotowaniem trwa przeciętnie ok.1 godziny.  Zaleca się 2-3 treningi w tygodniu lub przynajmniej 1 raz na tydzień.

 

Terapia obejmuje zwykle 10-20 sesji, możemy wtedy zaobserwować zmiany w zachowaniu np. poprawę uwagi, zmniejszenie impulsywności.

W bardziej złożonych problemach np. ADHD będzie to ok.40-60sesji. Inne schorzenia wymagają jeszcze dłuższego czasu terapii.

Nie stosujemy

 

Główne formy Zastosowania treningu EEG Biofeedback
Krótka Historia metody.